اروپا P1 اروپا P2 اروپا P3 اروپا P4 اروپا P5 اروپا P6
فضا ۵۰ مگابایت ۱۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت
ترافیک نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
سی پی یو ۲ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۲ هسته
رم ۲ گیگابایت ۲ گیگابایت ۲ گیگابایت ۲ گیگابایت ۲ گیگابایت ۲ گیگابایت
بازدید همزمان ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰ ۵۰
پنل
دامنه اضافه ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
پارک دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
وب سرور
نسخه PHP ۵٫۴ تا ۸ ۵٫۴ تا ۸ ۵٫۴ تا ۸ ۵٫۴ تا ۸ ۵٫۴ تا ۸ ۵٫۴ تا ۸
نوع هارد NVME NVME NVME NVME NVME NVME
تعداد ساب دامنه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد اکانت FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
تعداد اکانت ایمیل نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
فهرست