ثبت دامنه/دهاستینگ

دهاستینگ با خدمات ثبت دامنه، جستجوی دامنه و انتقال دامنه های ملی و بین المللی بصورت کاملاً مطمئن و با هزینه های بسیار کمتر میزبان شما خواهد بود. دهاستینگ مفتخر است تا بیش از ۵۰۰ نوع دامنه را جهت ثبت و انتقال در اختیار کاربران خود قرار دهد. با ثبت دامنه خود در دهاستینگ خیالتان بابت نگهداری کسب و کار و برندتان آسوده باشد.

 • ir.

  12000 تومان سالانه

 • com.

  359000 تومان سالانه

 • net.

  355000 تومان سالانه

 • org.

  312000 تومان سالانه

ثبت دامنه ملی

با استفاده از سامانه ثبت دامنه های ملی nic می توانید با هزینه بسیار کمتر دامنه های ملی خود را مثل ir در دهاستینگ بصورت یکساله و پنج ساله ثبت کنید. همچنین می توانید دامنه های ملی خود را در دهاستینگ منتقل کرده و بسیار ساده آن ها را مدیریت و تمدید کنید. ثبت دامنه ملی

ثبت دامنه بین المللی

با توجه به هزینه های بالای دامنه های بین المللی و تحریم های پیش رو، می توانید با هزینه بسیار کمتر از هزینه های موجود دامنه های ملی خود را مثل com ثبت کنید. همچنین کاربران قادر خواهند بود تا دامنه های بین المللی خود را جهت تمدید به این هاستینگ منتقل کنند. ثبت دامنه بین المللی

تمدید دامنه

در دهاستینگ می توانید دامنه های خود را پس از انقضا مجدد تمدید کنید. جهت تمدید دامنه دیگر نیازی به تکمیل پروفایل یا ارسال مدارک نمی باشد و تنها کافیست پس از اطلاع رسانی هایی که توسط سیستم به شما می شود صورتحساب ها را به موقع پرداخت کنید و نگران منقضی شدن آن ها نباشید. تمدید دامنه

انتقال دامنه

هزینه های ثبت و تمدید دامنه شما در هاستینگ های دیگر افزایش داشته است؟ می توانید با انتقال دامنه خود به دهاستینگ آن را با هزینه بسیار کمتر در این مجموعه در ریسلرهای مطمئن و محبوب منتقل کنید و از این پس آن ها را در همین مجموعه با هزینه کمتر تمدید کنید. انتقال دامنه

 • ir

  ثبت دامنه ir
  ۱۲۰۰۰ تومان سالانه

 • org

  ثبت دامنه org
  312000 تومان سالانه

 • co

  ثبت دامنه co
  1117578 تومان سالانه

 • us

  ثبت دامنه us
  N/A تومان سالانه

 • actor

  ثبت دامنه actor
  665225 تومان سالانه

 • audio

  ثبت دامنه audio
  5196012 تومان سالانه

 • lol

  ثبت دامنه lol
  96276.20 تومان سالانه

 • market

  ثبت دامنه market
  1277232 تومان سالانه

 • bike

  ثبت دامنه bike
  537018 تومان سالانه

 • black

  ثبت دامنه black
  665225 تومان سالانه

 • cafe

  ثبت دامنه cafe
  537018 تومان سالانه

 • design

  ثبت دامنه design
  1777965 تومان سالانه

 • capital

  ثبت دامنه capital
  665225 تومان سالانه

 • click

  ثبت دامنه click
  94341 تومان سالانه

 • company

  ثبت دامنه company
  191101 تومان سالانه

 • email

  ثبت دامنه email
  307213 تومان سالانه

 • expert

  ثبت دامنه expert
  355593 تومان سالانه

 • finance

  ثبت دامنه finance
  537018 تومان سالانه

 • football

  ثبت دامنه football
  665225 تومان سالانه

 • pizza

  ثبت دامنه pizza
  537018 تومان سالانه

 • gold

  ثبت دامنه gold
  355593 تومان سالانه

 • help

  ثبت دامنه help
  237062 تومان سالانه

 • international

  ثبت دامنه international
  428163 تومان سالانه

 • legal

  ثبت دامنه legal
  355593 تومان سالانه

 • news

  ثبت دامنه news
  428163 تومان سالانه

 • red

  ثبت دامنه red
  537018 تومان سالانه

 • rest

  ثبت دامنه rest
  1248204 تومان سالانه

 • sale

  ثبت دامنه sale
  355593 تومان سالانه

 • site

  ثبت دامنه site
  96276.20 تومان سالانه

 • vision

  ثبت دامنه vision
  355593 تومان سالانه

 • style

  ثبت دامنه style
  537018 تومان سالانه

 • tech

  ثبت دامنه tech
  193036.20 تومان سالانه

 • tips

  ثبت دامنه tips
  537018 تومان سالانه

 • town

  ثبت دامنه town
  355593 تومان سالانه

 • wedding

  ثبت دامنه wedding
  998563.20 تومان سالانه

 • world

  ثبت دامنه world
  152397 تومان سالانه

 • zone

  ثبت دامنه zone
  355593 تومان سالانه

 • careers

  ثبت دامنه careers
  1342545 تومان سالانه

 • city

  ثبت دامنه city
  307213 تومان سالانه

 • coffee

  ثبت دامنه coffee
  428163 تومان سالانه

 • estate

  ثبت دامنه estate
  355593 تومان سالانه

 • country

  ثبت دامنه country
  336241 تومان سالانه

 • delivery

  ثبت دامنه delivery
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • download

  ثبت دامنه download
  223515.60 تومان سالانه

 • com

  ثبت دامنه com
  359000 تومان سالانه

 • biz

  ثبت دامنه biz
  681674.20 تومان سالانه

 • info

  ثبت دامنه info
  152397 تومان سالانه

 • academy

  ثبت دامنه academy
  834555 تومان سالانه

 • apartments

  ثبت دامنه apartments
  665225 تومان سالانه

 • band

  ثبت دامنه band
  665225 تومان سالانه

 • love

  ثبت دامنه love
  998563.20 تومان سالانه

 • money

  ثبت دامنه money
  537018 تومان سالانه

 • bingo

  ثبت دامنه bingo
  537018 تومان سالانه

 • blue

  ثبت دامنه blue
  537018 تومان سالانه

 • camera

  ثبت دامنه camera
  537018 تومان سالانه

 • diet

  ثبت دامنه diet
  5196012 تومان سالانه

 • center

  ثبت دامنه center
  428163 تومان سالانه

 • clinic

  ثبت دامنه clinic
  665225 تومان سالانه

 • computer

  ثبت دامنه computer
  665225 تومان سالانه

 • energy

  ثبت دامنه energy
  537018 تومان سالانه

 • education

  ثبت دامنه education
  537018 تومان سالانه

 • fit

  ثبت دامنه fit
  998563.20 تومان سالانه

 • gallery

  ثبت دامنه gallery
  766339.20 تومان سالانه

 • plus

  ثبت دامنه plus
  355593 تومان سالانه

 • graphics

  ثبت دامنه graphics
  766339.20 تومان سالانه

 • holiday

  ثبت دامنه holiday
  355593 تومان سالانه

 • kitchen

  ثبت دامنه kitchen
  665225 تومان سالانه

 • life

  ثبت دامنه life
  113693 تومان سالانه

 • online

  ثبت دامنه online
  145140 تومان سالانه

 • rehab

  ثبت دامنه rehab
  537018 تومان سالانه

 • rip

  ثبت دامنه rip
  355593 تومان سالانه

 • social

  ثبت دامنه social
  428163 تومان سالانه

 • school

  ثبت دامنه school
  355593 تومان سالانه

 • university

  ثبت دامنه university
  355593 تومان سالانه

 • support

  ثبت دامنه support
  307213 تومان سالانه

 • tennis

  ثبت دامنه tennis
  1782803 تومان سالانه

 • tools

  ثبت دامنه tools
  428163 تومان سالانه

 • watch

  ثبت دامنه watch
  355593 تومان سالانه

 • wiki

  ثبت دامنه wiki
  168846.20 تومان سالانه

 • yoga

  ثبت دامنه yoga
  998563.20 تومان سالانه

 • io

  ثبت دامنه io
  1930362 تومان سالانه

 • cash

  ثبت دامنه cash
  665225 تومان سالانه

 • cleaning

  ثبت دامنه cleaning
  1941489.40 تومان سالانه

 • college

  ثبت دامنه college
  943410 تومان سالانه

 • events

  ثبت دامنه events
  537018 تومان سالانه

 • credit

  ثبت دامنه credit
  428163 تومان سالانه

 • dental

  ثبت دامنه dental
  2043571.20 تومان سالانه

 • fans

  ثبت دامنه fans
  441225.60 تومان سالانه

 • net

  ثبت دامنه net
  355000 تومان سالانه

 • asia

  ثبت دامنه asia
  499281.60 تومان سالانه

 • name

  ثبت دامنه name
  332854.40 تومان سالانه

 • agency

  ثبت دامنه agency
  191101 تومان سالانه

 • auction

  ثبت دامنه auction
  355593 تومان سالانه

 • link

  ثبت دامنه link
  363817.60 تومان سالانه

 • mba

  ثبت دامنه mba
  665225 تومان سالانه

 • bar

  ثبت دامنه bar
  N/A تومان سالانه

 • boutique

  ثبت دامنه boutique
  191101 تومان سالانه

 • business

  ثبت دامنه business
  191101 تومان سالانه

 • domains

  ثبت دامنه domains
  665225 تومان سالانه

 • camp

  ثبت دامنه camp
  307213 تومان سالانه

 • catering

  ثبت دامنه catering
  1175150.20 تومان سالانه

 • codes

  ثبت دامنه codes
  307213 تومان سالانه

 • chat

  ثبت دامنه chat
  537018 تومان سالانه

 • engineer

  ثبت دامنه engineer
  355593 تومان سالانه

 • fashion

  ثبت دامنه fashion
  998563.20 تومان سالانه

 • fitness

  ثبت دامنه fitness
  355593 تومان سالانه

 • press

  ثبت دامنه press
  2446576.60 تومان سالانه

 • gift

  ثبت دامنه gift
  665708.80 تومان سالانه

 • green

  ثبت دامنه green
  665225 تومان سالانه

 • host

  ثبت دامنه host
  3245330.40 تومان سالانه

 • land

  ثبت دامنه land
  665225 تومان سالانه

 • network

  ثبت دامنه network
  229805 تومان سالانه

 • photo

  ثبت دامنه photo
  355593 تومان سالانه

 • report

  ثبت دامنه report
  355593 تومان سالانه

 • run

  ثبت دامنه run
  191101 تومان سالانه

 • shoes

  ثبت دامنه shoes
  1342545 تومان سالانه

 • video

  ثبت دامنه video
  537018 تومان سالانه

 • space

  ثبت دامنه space
  72570 تومان سالانه

 • taxi

  ثبت دامنه taxi
  537018 تومان سالانه

 • technology

  ثبت دامنه technology
  428163 تومان سالانه

 • toys

  ثبت دامنه toys
  665225 تومان سالانه

 • website

  ثبت دامنه website
  72570 تومان سالانه

 • work

  ثبت دامنه work
  313502.40 تومان سالانه

 • xyz

  ثبت دامنه xyz
  144656.20 تومان سالانه

 • build

  ثبت دامنه build
  2496408 تومان سالانه

 • cheap

  ثبت دامنه cheap
  355593 تومان سالانه

 • clothing

  ثبت دامنه clothing
  537018 تومان سالانه

 • exchange

  ثبت دامنه exchange
  537018 تومان سالانه

 • cooking

  ثبت دامنه cooking
  998563.20 تومان سالانه

 • date

  ثبت دامنه date
  223515.60 تومان سالانه

 • discount

  ثبت دامنه discount
  537018 تومان سالانه

 • equipment

  ثبت دامنه equipment
  665225 تومان سالانه

دهاستینگ با هزینه مناسب و طرف قرارداد با رجیسترار های مطمئن خیالتان را آسوده می کند

خرید و ثبت دامنه

همین امروز دامنه خود را در دهاستینگ ثبت کنید و تجارتتان را آغاز کنید

فهرست