ثبت دامنه/دهاستینگ

دهاستینگ با خدمات ثبت دامنه، جستجوی دامنه و انتقال دامنه های ملی و بین المللی بصورت کاملاً مطمئن و با هزینه های بسیار کمتر میزبان شما خواهد بود. دهاستینگ مفتخر است تا بیش از ۵۰۰ نوع دامنه را جهت ثبت و انتقال در اختیار کاربران خود قرار دهد. با ثبت دامنه خود در دهاستینگ خیالتان بابت نگهداری کسب و کار و برندتان آسوده باشد.

ثبت دامنه ملی

با استفاده از سامانه ثبت دامنه های ملی nic می توانید با هزینه بسیار کمتر دامنه های ملی خود را مثل ir در دهاستینگ بصورت یکساله و پنج ساله ثبت کنید. همچنین می توانید دامنه های ملی خود را در دهاستینگ منتقل کرده و بسیار ساده آن ها را مدیریت و تمدید کنید. ثبت دامنه ملی

ثبت دامنه بین المللی

با توجه به هزینه های بالای دامنه های بین المللی و تحریم های پیش رو، می توانید با هزینه بسیار کمتر از هزینه های موجود دامنه های ملی خود را مثل com ثبت کنید. همچنین کاربران قادر خواهند بود تا دامنه های بین المللی خود را جهت تمدید به این هاستینگ منتقل کنند. ثبت دامنه بین المللی

تمدید دامنه

در دهاستینگ می توانید دامنه های خود را پس از انقضا مجدد تمدید کنید. جهت تمدید دامنه دیگر نیازی به تکمیل پروفایل یا ارسال مدارک نمی باشد و تنها کافیست پس از اطلاع رسانی هایی که توسط سیستم به شما می شود صورتحساب ها را به موقع پرداخت کنید و نگران منقضی شدن آن ها نباشید. تمدید دامنه

انتقال دامنه

هزینه های ثبت و تمدید دامنه شما در هاستینگ های دیگر افزایش داشته است؟ می توانید با انتقال دامنه خود به دهاستینگ آن را با هزینه بسیار کمتر در این مجموعه در ریسلرهای مطمئن و محبوب منتقل کنید و از این پس آن ها را در همین مجموعه با هزینه کمتر تمدید کنید. انتقال دامنه

 • ir

  ثبت دامنه ir
  ۵۰۰۰ تومان سالانه

 • org

  ثبت دامنه org
  336299 تومان سالانه

 • co

  ثبت دامنه co
  679873 تومان سالانه

 • us

  ثبت دامنه us
  221063 تومان سالانه

 • actor

  ثبت دامنه actor
  906174 تومان سالانه

 • audio

  ثبت دامنه audio
  3537881 تومان سالانه

 • lol

  ثبت دامنه lol
  679873 تومان سالانه

 • market

  ثبت دامنه market
  718091 تومان سالانه

 • bike

  ثبت دامنه bike
  735260 تومان سالانه

 • black

  ثبت دامنه black
  1383511 تومان سالانه

 • cafe

  ثبت دامنه cafe
  735260 تومان سالانه

 • design

  ثبت دامنه design
  1121999 تومان سالانه

 • capital

  ثبت دامنه capital
  1213858 تومان سالانه

 • click

  ثبت دامنه click
  247738 تومان سالانه

 • company

  ثبت دامنه company
  190411 تومان سالانه

 • email

  ثبت دامنه email
  478598 تومان سالانه

 • expert

  ثبت دامنه expert
  1213858 تومان سالانه

 • finance

  ثبت دامنه finance
  1213858 تومان سالانه

 • football

  ثبت دامنه football
  478598 تومان سالانه

 • pizza

  ثبت دامنه pizza
  1231027 تومان سالانه

 • gold

  ثبت دامنه gold
  2243610 تومان سالانه

 • help

  ثبت دامنه help
  707615 تومان سالانه

 • international

  ثبت دامنه international
  478598 تومان سالانه

 • legal

  ثبت دامنه legal
  1213858 تومان سالانه

 • news

  ثبت دامنه news
  547177 تومان سالانه

 • red

  ثبت دامنه red
  ۳۹۹۰۰۰ تومان سالانه

 • rest

  ثبت دامنه rest
  849914 تومان سالانه

 • sale

  ثبت دامنه sale
  735260 تومان سالانه

 • site

  ثبت دامنه site
  679873 تومان سالانه

 • vision

  ثبت دامنه vision
  735260 تومان سالانه

 • style

  ثبت دامنه style
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • tech

  ثبت دامنه tech
  ۱۳۸۴۰۰۰ تومان سالانه

 • tips

  ثبت دامنه tips
  ۵۱۹۰۰۰ تومان سالانه

 • town

  ثبت دامنه town
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • wedding

  ثبت دامنه wedding
  ۴۰۱۰۰۰ تومان سالانه

 • world

  ثبت دامنه world
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • zone

  ثبت دامنه zone
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • careers

  ثبت دامنه careers
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • city

  ثبت دامنه city
  ۵۰۰۰۰۰ تومان سالانه

 • coffee

  ثبت دامنه coffee
  ۸۰۰۰۰۰ تومان سالانه

 • estate

  ثبت دامنه estate
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • country

  ثبت دامنه country
  ۲۸۰۰۰۰ تومان سالانه

 • delivery

  ثبت دامنه delivery
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • download

  ثبت دامنه download
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • com

  ثبت دامنه com
  217280 تومان سالانه

 • biz

  ثبت دامنه biz
  428546 تومان سالانه

 • info

  ثبت دامنه info
  454930 تومان سالانه

 • academy

  ثبت دامنه academy
  735260 تومان سالانه

 • apartments

  ثبت دامنه apartments
  1213858 تومان سالانه

 • band

  ثبت دامنه band
  547177 تومان سالانه

 • love

  ثبت دامنه love
  679873 تومان سالانه

 • money

  ثبت دامنه money
  735260 تومان سالانه

 • bingo

  ثبت دامنه bingo
  1213858 تومان سالانه

 • blue

  ثبت دامنه blue
  454930 تومان سالانه

 • camera

  ثبت دامنه camera
  1213858 تومان سالانه

 • diet

  ثبت دامنه diet
  3537881 تومان سالانه

 • center

  ثبت دامنه center
  478598 تومان سالانه

 • clinic

  ثبت دامنه clinic
  1213858 تومان سالانه

 • computer

  ثبت دامنه computer
  735260 تومان سالانه

 • energy

  ثبت دامنه energy
  2243610 تومان سالانه

 • education

  ثبت دامنه education
  478598 تومان سالانه

 • fit

  ثبت دامنه fit
  679873 تومان سالانه

 • gallery

  ثبت دامنه gallery
  478598 تومان سالانه

 • plus

  ثبت دامنه plus
  735260 تومان سالانه

 • graphics

  ثبت دامنه graphics
  478598 تومان سالانه

 • holiday

  ثبت دامنه holiday
  1213858 تومان سالانه

 • kitchen

  ثبت دامنه kitchen
  1213858 تومان سالانه

 • life

  ثبت دامنه life
  718091 تومان سالانه

 • online

  ثبت دامنه online
  849914 تومان سالانه

 • rehab

  ثبت دامنه rehab
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • rip

  ثبت دامنه rip
  444357 تومان سالانه

 • social

  ثبت دامنه social
  735260 تومان سالانه

 • school

  ثبت دامنه school
  school تومان سالانه

 • university

  ثبت دامنه university
  0 تومان سالانه

 • support

  ثبت دامنه support
  ۵۰۰۰۰۰ تومان سالانه

 • tennis

  ثبت دامنه tennis
  ۱۳۳۷۵۰۰ تومان سالانه

 • tools

  ثبت دامنه tools
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • watch

  ثبت دامنه watch
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • wiki

  ثبت دامنه wiki
  ۷۶۰۰۰۰ تومان سالانه

 • yoga

  ثبت دامنه yoga
  ۴۰۱۰۰۰ تومان سالانه

 • io

  ثبت دامنه io
  ۱۹۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • cash

  ثبت دامنه cash
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • cleaning

  ثبت دامنه cleaning
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • college

  ثبت دامنه college
  ۱۸۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • events

  ثبت دامنه events
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • credit

  ثبت دامنه credit
  ۲۶۰۶۰۰۰ تومان سالانه

 • dental

  ثبت دامنه dental
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • fans

  ثبت دامنه fans
  ۱۹۸۴۰۰۰ تومان سالانه

 • net

  ثبت دامنه net
  319130 تومان سالانه

 • asia

  ثبت دامنه asia
  339985 تومان سالانه

 • name

  ثبت دامنه name
  226592 تومان سالانه

 • agency

  ثبت دامنه agency
  478598 تومان سالانه

 • auction

  ثبت دامنه auction
  735260 تومان سالانه

 • link

  ثبت دامنه link
  247738 تومان سالانه

 • mba

  ثبت دامنه mba
  735260 تومان سالانه

 • bar

  ثبت دامنه bar
  1699731 تومان سالانه

 • boutique

  ثبت دامنه boutique
  735260 تومان سالانه

 • business

  ثبت دامنه business
  190411 تومان سالانه

 • domains

  ثبت دامنه domains
  735260 تومان سالانه

 • camp

  ثبت دامنه camp
  1231027 تومان سالانه

 • catering

  ثبت دامنه catering
  735260 تومان سالانه

 • codes

  ثبت دامنه codes
  1213858 تومان سالانه

 • chat

  ثبت دامنه chat
  735260 تومان سالانه

 • engineer

  ثبت دامنه engineer
  735260 تومان سالانه

 • fashion

  ثبت دامنه fashion
  679873 تومان سالانه

 • fitness

  ثبت دامنه fitness
  735260 تومان سالانه

 • press

  ثبت دامنه press
  1665878 تومان سالانه

 • gift

  ثبت دامنه gift
  453281 تومان سالانه

 • green

  ثبت دامنه green
  1699731 تومان سالانه

 • host

  ثبت دامنه host
  2209660 تومان سالانه

 • land

  ثبت دامنه land
  735260 تومان سالانه

 • network

  ثبت دامنه network
  478598 تومان سالانه

 • photo

  ثبت دامنه photo
  498386 تومان سالانه

 • report

  ثبت دامنه report
  478598 تومان سالانه

 • run

  ثبت دامنه run
  478598 تومان سالانه

 • shoes

  ثبت دامنه shoes
  1213858 تومان سالانه

 • video

  ثبت دامنه video
  547177 تومان سالانه

 • space

  ثبت دامنه space
  533694 تومان سالانه

 • taxi

  ثبت دامنه taxi
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • technology

  ثبت دامنه technology
  ۵۰۰۰۰۰ تومان سالانه

 • toys

  ثبت دامنه toys
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • website

  ثبت دامنه website
  ۶۰۰۰۰۰ تومان سالانه

 • work

  ثبت دامنه work
  ۱۹۹۰۰۰ تومان سالانه

 • xyz

  ثبت دامنه xyz
  ۳۱۹۰۰۰ تومان سالانه

 • build

  ثبت دامنه build
  ۱۹۸۴۰۰۰ تومان سالانه

 • cheap

  ثبت دامنه cheap
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • clothing

  ثبت دامنه clothing
  ۸۰۲۱۰۰ تومان سالانه

 • exchange

  ثبت دامنه exchange
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • cooking

  ثبت دامنه cooking
  ۲۸۰۰۰۰ تومان سالانه

 • date

  ثبت دامنه date
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • discount

  ثبت دامنه discount
  ۷۸۱۰۰۰ تومان سالانه

 • equipment

  ثبت دامنه equipment
  ۵۰۰۰۰۰تومان سالانه

دهاستینگ با هزینه مناسب و طرف قرارداد با رجیسترار های مطمئن خیالتان را آسوده می کند

خرید و ثبت دامنه

همین امروز دامنه خود را در دهاستینگ ثبت کنید و تجارتتان را آغاز کنید

فهرست