ثبت دامنه/دهاستینگ

دهاستینگ با خدمات ثبت دامنه، جستجوی دامنه و انتقال دامنه های ملی و بین المللی بصورت کاملاً مطمئن و با هزینه های بسیار کمتر میزبان شما خواهد بود. دهاستینگ مفتخر است تا بیش از ۵۰۰ نوع دامنه را جهت ثبت و انتقال در اختیار کاربران خود قرار دهد. با ثبت دامنه خود در دهاستینگ خیالتان بابت نگهداری کسب و کار و برندتان آسوده باشد.

 • ir.

  12000 تومان سالانه

 • com.

  259470 تومان سالانه

 • net.

  316200 تومان سالانه

 • org.

  316200 تومان سالانه

ثبت دامنه ملی

با استفاده از سامانه ثبت دامنه های ملی nic می توانید با هزینه بسیار کمتر دامنه های ملی خود را مثل ir در دهاستینگ بصورت یکساله و پنج ساله ثبت کنید. همچنین می توانید دامنه های ملی خود را در دهاستینگ منتقل کرده و بسیار ساده آن ها را مدیریت و تمدید کنید. ثبت دامنه ملی

ثبت دامنه بین المللی

با توجه به هزینه های بالای دامنه های بین المللی و تحریم های پیش رو، می توانید با هزینه بسیار کمتر از هزینه های موجود دامنه های ملی خود را مثل com ثبت کنید. همچنین کاربران قادر خواهند بود تا دامنه های بین المللی خود را جهت تمدید به این هاستینگ منتقل کنند. ثبت دامنه بین المللی

تمدید دامنه

در دهاستینگ می توانید دامنه های خود را پس از انقضا مجدد تمدید کنید. جهت تمدید دامنه دیگر نیازی به تکمیل پروفایل یا ارسال مدارک نمی باشد و تنها کافیست پس از اطلاع رسانی هایی که توسط سیستم به شما می شود صورتحساب ها را به موقع پرداخت کنید و نگران منقضی شدن آن ها نباشید. تمدید دامنه

انتقال دامنه

هزینه های ثبت و تمدید دامنه شما در هاستینگ های دیگر افزایش داشته است؟ می توانید با انتقال دامنه خود به دهاستینگ آن را با هزینه بسیار کمتر در این مجموعه در ریسلرهای مطمئن و محبوب منتقل کنید و از این پس آن ها را در همین مجموعه با هزینه کمتر تمدید کنید. انتقال دامنه

 • ir

  ثبت دامنه ir
  ۱۲۰۰۰ تومان سالانه

 • org

  ثبت دامنه org
  316200 تومان سالانه

 • co

  ثبت دامنه co
  750882 تومان سالانه

 • us

  ثبت دامنه us
  235848 تومان سالانه

 • actor

  ثبت دامنه actor
  967107 تومان سالانه

 • audio

  ثبت دامنه audio
  3775521 تومان سالانه

 • lol

  ثبت دامنه lol
  725586 تومان سالانه

 • market

  ثبت دامنه market
  766320 تومان سالانه

 • bike

  ثبت دامنه bike
  784641 تومان سالانه

 • black

  ثبت دامنه black
  1476468 تومان سالانه

 • cafe

  ثبت دامنه cafe
  784641 تومان سالانه

 • design

  ثبت دامنه design
  1075731 تومان سالانه

 • capital

  ثبت دامنه capital
  1163802 تومان سالانه

 • click

  ثبت دامنه click
  237522 تومان سالانه

 • company

  ثبت دامنه company
  182559 تومان سالانه

 • email

  ثبت دامنه email
  458862 تومان سالانه

 • expert

  ثبت دامنه expert
  1163802 تومان سالانه

 • finance

  ثبت دامنه finance
  1163802 تومان سالانه

 • football

  ثبت دامنه football
  458862 تومان سالانه

 • pizza

  ثبت دامنه pizza
  1180263 تومان سالانه

 • gold

  ثبت دامنه gold
  2151090 تومان سالانه

 • help

  ثبت دامنه help
  678435 تومان سالانه

 • international

  ثبت دامنه international
  458862 تومان سالانه

 • legal

  ثبت دامنه legal
  1163802 تومان سالانه

 • news

  ثبت دامنه news
  524613 تومان سالانه

 • red

  ثبت دامنه red
  436170 تومان سالانه

 • rest

  ثبت دامنه rest
  814866 تومان سالانه

 • sale

  ثبت دامنه sale
  704940 تومان سالانه

 • site

  ثبت دامنه site
  651837 تومان سالانه

 • vision

  ثبت دامنه vision
  704940 تومان سالانه

 • style

  ثبت دامنه style
  704940 تومان سالانه

 • tech

  ثبت دامنه tech
  1140738 تومان سالانه

 • tips

  ثبت دامنه tips
  458862 تومان سالانه

 • town

  ثبت دامنه town
  704940 تومان سالانه

 • wedding

  ثبت دامنه wedding
  651837 تومان سالانه

 • world

  ثبت دامنه world
  688479 تومان سالانه

 • zone

  ثبت دامنه zone
  704940 تومان سالانه

 • careers

  ثبت دامنه careers
  1163802 تومان سالانه

 • city

  ثبت دامنه city
  458862 تومان سالانه

 • coffee

  ثبت دامنه coffee
  704940 تومان سالانه

 • estate

  ثبت دامنه estate
  704940 تومان سالانه

 • country

  ثبت دامنه country
  651837 تومان سالانه

 • delivery

  ثبت دامنه delivery
  ۱۳۰۳۰۰۰ تومان سالانه

 • download

  ثبت دامنه download
  651279 تومان سالانه

 • com

  ثبت دامنه com
  259470 تومان سالانه

 • biz

  ثبت دامنه biz
  473370 تومان سالانه

 • info

  ثبت دامنه info
  502386 تومان سالانه

 • academy

  ثبت دامنه academy
  784641 تومان سالانه

 • apartments

  ثبت دامنه apartments
  1295397 تومان سالانه

 • band

  ثبت دامنه band
  583947 تومان سالانه

 • love

  ثبت دامنه love
  725586 تومان سالانه

 • money

  ثبت دامنه money
  784641 تومان سالانه

 • bingo

  ثبت دامنه bingo
  1295397 تومان سالانه

 • blue

  ثبت دامنه blue
  485460 تومان سالانه

 • camera

  ثبت دامنه camera
  1163802 تومان سالانه

 • diet

  ثبت دامنه diet
  3391989 تومان سالانه

 • center

  ثبت دامنه center
  458862 تومان سالانه

 • clinic

  ثبت دامنه clinic
  1163802 تومان سالانه

 • computer

  ثبت دامنه computer
  704940 تومان سالانه

 • energy

  ثبت دامنه energy
  2151090 تومان سالانه

 • education

  ثبت دامنه education
  458862 تومان سالانه

 • fit

  ثبت دامنه fit
  651837 تومان سالانه

 • gallery

  ثبت دامنه gallery
  458862 تومان سالانه

 • plus

  ثبت دامنه plus
  704940 تومان سالانه

 • graphics

  ثبت دامنه graphics
  458862 تومان سالانه

 • holiday

  ثبت دامنه holiday
  1163802 تومان سالانه

 • kitchen

  ثبت دامنه kitchen
  1163802 تومان سالانه

 • life

  ثبت دامنه life
  688479 تومان سالانه

 • online

  ثبت دامنه online
  814866 تومان سالانه

 • rehab

  ثبت دامنه rehab
  704940 تومان سالانه

 • rip

  ثبت دامنه rip
  426033 تومان سالانه

 • social

  ثبت دامنه social
  704940 تومان سالانه

 • school

  ثبت دامنه school
  704940 تومان سالانه

 • university

  ثبت دامنه university
  1213858 تومان سالانه

 • support

  ثبت دامنه support
  458862 تومان سالانه

 • tennis

  ثبت دامنه tennis
  1337500 تومان سالانه

 • tools

  ثبت دامنه tools
  704940 تومان سالانه

 • watch

  ثبت دامنه watch
  704940 تومان سالانه

 • wiki

  ثبت دامنه wiki
  619380 تومان سالانه

 • yoga

  ثبت دامنه yoga
  651837 تومان سالانه

 • io

  ثبت دامنه io
  1466703 تومان سالانه

 • cash

  ثبت دامنه cash
  704940 تومان سالانه

 • cleaning

  ثبت دامنه cleaning
  1213858 تومان سالانه

 • college

  ثبت دامنه college
  1466703 تومان سالانه

 • events

  ثبت دامنه events
  704940 تومان سالانه

 • credit

  ثبت دامنه credit
  2151090 تومان سالانه

 • dental

  ثبت دامنه dental
  1163802 تومان سالانه

 • fans

  ثبت دامنه fans
  288021 تومان سالانه

 • net

  ثبت دامنه net
  316200 تومان سالانه

 • asia

  ثبت دامنه asia
  375441 تومان سالانه

 • name

  ثبت دامنه name
  241893 تومان سالانه

 • agency

  ثبت دامنه agency
  510756 تومان سالانه

 • auction

  ثبت دامنه auction
  784641 تومان سالانه

 • link

  ثبت دامنه link
  264399 تومان سالانه

 • mba

  ثبت دامنه mba
  784641 تومان سالانه

 • bar

  ثبت دامنه bar
  1813965 تومان سالانه

 • boutique

  ثبت دامنه boutique
  784641 تومان سالانه

 • business

  ثبت دامنه business
  203205 تومان سالانه

 • domains

  ثبت دامنه domains
  704940 تومان سالانه

 • camp

  ثبت دامنه camp
  1180263 تومان سالانه

 • catering

  ثبت دامنه catering
  704940 تومان سالانه

 • codes

  ثبت دامنه codes
  1163802 تومان سالانه

 • chat

  ثبت دامنه chat
  704940 تومان سالانه

 • engineer

  ثبت دامنه engineer
  704940 تومان سالانه

 • fashion

  ثبت دامنه fashion
  651837 تومان سالانه

 • fitness

  ثبت دامنه fitness
  704940 تومان سالانه

 • press

  ثبت دامنه press
  1597182 تومان سالانه

 • gift

  ثبت دامنه gift
  434589 تومان سالانه

 • green

  ثبت دامنه green
  1629639 تومان سالانه

 • host

  ثبت دامنه host
  2118540 تومان سالانه

 • land

  ثبت دامنه land
  704940 تومان سالانه

 • network

  ثبت دامنه network
  458862 تومان سالانه

 • photo

  ثبت دامنه photo
  477834 تومان سالانه

 • report

  ثبت دامنه report
  458862 تومان سالانه

 • run

  ثبت دامنه run
  458862 تومان سالانه

 • shoes

  ثبت دامنه shoes
  1163802 تومان سالانه

 • video

  ثبت دامنه video
  524613 تومان سالانه

 • space

  ثبت دامنه space
  511686 تومان سالانه

 • taxi

  ثبت دامنه taxi
  1163802 تومان سالانه

 • technology

  ثبت دامنه technology
  458862 تومان سالانه

 • toys

  ثبت دامنه toys
  1163802 تومان سالانه

 • website

  ثبت دامنه website
  488901 تومان سالانه

 • work

  ثبت دامنه work
  204693 تومان سالانه

 • xyz

  ثبت دامنه xyz
  261516 تومان سالانه

 • build

  ثبت دامنه build
  1629639 تومان سالانه

 • cheap

  ثبت دامنه cheap
  944043 تومان سالانه

 • clothing

  ثبت دامنه clothing
  802100 تومان سالانه

 • exchange

  ثبت دامنه exchange
  704940 تومان سالانه

 • cooking

  ثبت دامنه cooking
  651837 تومان سالانه

 • date

  ثبت دامنه date
  651279 تومان سالانه

 • discount

  ثبت دامنه discount
  704940 تومان سالانه

 • equipment

  ثبت دامنه equipment
  458862 تومان سالانه

دهاستینگ با هزینه مناسب و طرف قرارداد با رجیسترار های مطمئن خیالتان را آسوده می کند

خرید و ثبت دامنه

همین امروز دامنه خود را در دهاستینگ ثبت کنید و تجارتتان را آغاز کنید

فهرست