warning

توجه: لطفا طبق اطلاعاتی که افزونه در وردپرس به شما می دهد(آدرس وب سایت و ایمیل)، عیناً آن را در درخواست وارد کنید. در صورتی که متفاوت باشد محصول شما فعال نمی شود!

warning

نکته: محدودیتی در استفاده از افزونه در وب سایت های دیگر وجود ندارد. درخواست های خودرا برای هر وب سایت جداگانه ارسال کنید

  • آدرس وب سایت طبق اطلاعاتی که افزونه به شما می دهد را عیناً وارد کنید
  • ایمیل سایت طبق اطلاعاتی که افزونه به شما می دهد را عیناً وارد کنید
  • ایمیلی که با آن محصول را در مارکت ژاکِت خریداری کردید وارد کنید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, bmp.
    یک اسکرین شات از خرید خود ارسال کنید(اختیاری)
  • در صورتی که نیاز است موردی را مطرح کنید، در این قسمت وارد کنید(اختیاری)
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست